Awkward Tagalog? Write Word or Sentence (max 1,000 chars). B . difficult to handle or manage especially because of shape. N . Peace has many translations in Tagalog or Filipino a language with eight major dialectsspoken in the Philippines. Filipino dictionary. kagaspangan @TagalogTraverse. T . to introduce them later on, but it can be done. awkward adjective noun adverb /ɔːkwəd/ /ɔkwɝd/ /ɑkwɝd/ + gramatika (obsolete) In a backwards direction. See more of BTS Tagalog Memes on Facebook or ashamed because you believe in creation. K . 2 . translations awkwardness Add . In this article, we are going to learn about the Tagalog translation of the word “awkward” based on context. Translate filipino tagalog. Some people might say the word is “paki-” but this is not entirely correct. The English word "weird" can be translated as the following words in Tagalog: 1.) 7 . awkward ( plural awkwards) Automatic translation: awkward. P . awkward sa Tagalog Ingles - diksyonaryo Tagalog. For example, 47 was perceived as 50 minus 3, hence the presence of 5 tokens in the column for tens. Cookies help us deliver our services. There simply is no easy answer for this, or in other words, there is no one specific word that exists in Tagalog. that family home evening with just the two of us would be, kaming mag-asawa, nag-alala ako na ang family home evening na dadalawa kami ay magiging, Had it been available before, he could have avoided many, Kung nabasa niya sana ito noon, maaaring naiwasan niya ang maraming, of a new and changing body, most adolescents rely upon the security, ng pagbabago sa katawan, ang karamihan ng mga nagbibinata o nagdadalaga ay umaasa. pin. awkward ( comparative more awkward, superlative most awkward) noun. Y . , embarrassed, or even fearful of doing so. E . Well, this is an awkward moment.She gave him an awkward stare.It was awkward sharing a bed with him. H . S . See more translations below. Translation for word Concern in Tagalog is : pag-aalala. English. Not easily managed or effected; embarrassing, wanting dexterity in the use of the hands. awkward sa Tagalog Ingles - diksyonaryo Tagalog. Awkward definition: An awkward situation is embarrassing and difficult to deal with. R . +7 definitions . mahirap adjective. Example: An awkward dancer. adjective. yumupyop (yumuyupyop, yumupyop, yuyupyop) v., inf. 9 . G . Samantalang ang ilang miyembro ng Simbahan ay may likas na talento sa pagsasalita sa, relihiyon, ang iba naman ay medyo atubili o maaaring, the situation could be, so he simply said: ‘Don’t come!’, Natanto ng aking asawa kung gaano magiging, ang situwasyon, kaya sinabi na lamang niya: ‘Huwag kang sumama!’, Publishers who have received a notice to call, not personally request a visit have found themselves in an. awkward meaning sa tagalog. Madugong Rebolusyon ang kinakailangan ng ating bayan. asiwa; May be synonymous with: English. J . Tagalog Word Index:A . ang isang taong hindi naman personal na humiling nito ay nalalagay sa, one hand held close to her body, walking with an, at nakakipit ang isang kamay sa kanyang katawan, na paika-. o mahiya ka dahil naniniwala ka sa paglalang. tayo na pormal na pag-usapan ang tungkol sa ilang paksa ng ebanghelyo. aligata forethought concern ambition. Easily find the right translation for Awkward from English to Filipino submitted and enhanced by our users. attempt to express love to your children can have a powerful impact. Not easily managed or effected; embarrassing. By using our services, you agree to our use of cookies. X . awkward. (1) awkward. Show … The equivalent for the word "peace" in tagalog is "kapayapaan" but we do not say "kapayapaan" in Tagalog, it's too awkward. Q . An awkward gesture. I dont write in tagalog but i need a speech for one of the characters, I used google translate for my english speech but im afraid its awkward. Awkward Ways To Say Peace In Tagalog poem by Kimberly Burnham. awkwardness ( plural awkwardnesses) Automatic translation: awkwardness. bastos, kahiya-hiya, magaspang, mahirap, musmos, tungag, tungal. F . 4 . Tagalog club moss clubs cluck clue Cluemaster clumsy clunker cluster cluster continuous replication cluster of fruit ... clumsy adjective noun /ˈklʌmzi/ + grammar Not elegant or well-planned, lacking tact or subtlety; awkward or inefficient in use or construction, difficult to handle or manage especially because of shape +15 definitions . pagsasalin awkward. NOUN. 6 . pagtatangkang magpahayag ng pag-ibig sa iyong mga anak ay maaaring magkaroon ng mabisang epekto. pagsasalin awkward Idagdag . awkward; bunglesome; clumsy; ungainly. He loves every one of us, even those who are flawed, rejected. pakinggan sa Ingles ngunit may ganap na kabuluhan. 1 . Isalin filipino tagalog. U . Is this good enough? Similar phrases in dictionary English Tagalog. mean clipart mean eyes clipart clipart meaning. His clumsy fingers produced an awkward knot. alagata concern ambition. Introducing ourselves in each new setting was, Lacking dexterity in the use of the hands, or of instruments, Lacking social skills, or uncomfortable with social interaction. Awkward can be translated as “Kahiya-hiya”, “alanganing”, “maaasiwa”, “di-kaaya-ayang”, or “asiwang”. Tagalog system bear the first brunt of contact with a great civilization. What is the repay in the tagalog? AWKWARD IN TAGALOG – There are several Filipino words that do not have a direct translation in English, that’s why we need context to fully translate them. Best 25+ Crush quotes tagalog ideas on Pinterest | Cute love Best 25+ Crush quotes tagalog ideas on Pinterest | Cute love, Unrequited crush and Hugot quotes tagalog : pin. O . ", socially uncomfortable; unsure and constrained in manner; "awkward and reserved at parties"; "ill at ease among eddies of people he didn't know"; "was always uneasy with strangers". Here are some example sentences: In Tagalog, these sentences can be translated as: For other English-Tagalog translations… VISIT: English To Tagalog Translate – List of English-Tagalog Word Translation L . Input and criticism very welcome! The Tagalog abacus must have been based on a system whereby quantities were to be reached rather than completed. 8 . pagkabahala anxiety concern tension fret worry distress. awkwardness noun + grammar The state or quality of being awkward; clumsiness; unskillfulness. position when the individual expressed irritation. Im writing a dystopian story about a future Philipines. awkwardness ( plural awkwardnesses) noun. would have been known by the people of the Book of Mormon—languages young Joseph Smith did not know. V . Definitions and Meaning of Concern in Tagalog. I . door was the culprit who revealed the awful truth and put these parents in this, ang nagsiwalat ng masakit na katotohanan at naglagay sa mga magulang na ito sa ganitong, overseer should try to anticipate unusual situations and give appropriate instructions so as to minimize, paglilingkod kung anong mga alanganing sitwasyon ang posibleng bumangon, at magbigay ng angkop na mga, might make just two or three round-trips across the town to deliver similarly, sa isang araw ang makadalawa o tatlong balikan siya sa bayan para ihatid ang mabibigat, On one trip we were coming in to land in a most, Minsan sa isang biyahe ay papalapag kami sa isang, How, then, can you talk to your children about this important yet admittedly, Kaya paano mo kakausapin ang iyong mga anak tungkol sa mahalaga ngunit, Granted, talking to your children about sex may be one of the most, pakikipag-usap sa iyong mga anak tungkol sa sex ay baka isa sa, While some members of the Church have a natural gift for talking. For instance, in the same page, he asserts that lilis, as in nalilis [nalilisj « pulled-up (skirt) » is the root of bulislis [bulislisj « bare- bottomed »; actually lilis and lislis are parallel radicals derived from their common root lis. Linguists have noted Book of Mormon words and phrases that sound, in English but make perfect sense in Hebrew. D . awkward ( comparative awkwarder or more awkward, superlative awkwardest or most awkward) adverb. Introducing ourselves in each new setting was awkward and sometimes painful. Rebolusyon. having formal conversations about some gospel-related topics. malasakit adherence concern devotion interest. How to say Awkward in Filipino. Lacking dexterity in the use of the hands, or of instruments. Tagalog. Agad na isinasalin ng libreng serbisyo ng Google ang mga salita, parirala, at web page sa mahigit 100 pang wika mula sa English. | Meaning, pronunciation, translations and examples na mga wika na alam ng mga tao sa Aklat ni Mormon—ay mga wikang hindi alam ng batang si Joseph Smith. Though he was an MP for a family borough from 1853 and in Derby's cabinet in 1866, his prickliness and rigidity made him an awkward colleague and a natural resigner. Awkward 凜 Pink Potaeto. Tagalog aweary awful awfully awhile awkward awkwardness awl awning ax axe axes axhandle axilla axillary axino awkwardness in Tagalog English-Tagalog dictionary. Difficult to handle; presenting an undue difficulty or obstacle. Page 1. cover up eggs/chicks like a hen does; 2. delay action on something [coll.] awkward adjective noun adverb /ɔːkwəd/ /ɔkwɝd/ /ɑkwɝd/ + gramatika (obsolete) In a backwards direction. [ókuord] Magaspang; bastos; musmos; mahirap gawin, difficult to handle or manage especially because of shape, hard to deal with; especially causing pain or embarrassment, socially uncomfortable; unsure and constrained in manner. English Tagalog Translation of awkward. Introducing ourselves in each new setting was awkward and sometimes painful. Lacking dexterity in the use of the hands, or of instruments + 21 mga kahulugan . Similar phrases in dictionary English Tagalog. 5 . mahirap adjective. M . Some explanations are awkward. Ingle Pilipinhon tagapagsalin. Good-natured remarks can even serve to ease tension at, Ang kaaya-ayang mga pananalita ay tutulong din upang mapanuto ang lahat sa, When discussions are not started early, it is sometimes. 2.) Lacking dexterity in the use of the hands, or of instruments + 21 mga kahulugan . The quality of an embarrassing situation. translations clumsy Add . pananagutan liability responsibility accountability obligation onus concern. C . awkward; clumsy; cumbersome; … Filipino translator. Mahal Niya tayong lahat, maging yaong mga nagkasala, itinakwil. Translate filipino english. Lacking grace or skill in manner or movement or performance. In english tagalog dictionary, "awkward" is "saliwa". 3 . Z . Image result for calligraphy tagalog meaning | Philippine sign for Image result for calligraphy tagalog meaning: pin. Kapag hindi maagang napasimulan ang pakikipag-usap, kung minsan ay, pasimulan ito sa kanila sa dakong huli, subalit. Too awkward with a needle to make her own clothes. causing inconvenience; "they arrived at an awkward time", difficult to handle or manage especially because of shape; "an awkward bundle to carry"; "a load of bunglesome paraphernalia"; "clumsy wooden shoes"; "the cello, a rather ungainly instrument for a girl", hard to deal with; especially causing pain or embarrassment; "awkward (or embarrassing or difficult) moments in the discussion"; "an awkward pause followed his remark"; "a sticky question"; "in the unenviable position of resorting to an act he had planned to save for the climax of the campaign", lacking grace or skill in manner or movement or performance; "an awkward dancer"; "an awkward gesture"; "too awkward with a needle to make her own clothes"; "his clumsy fingers produced an awkward knot", not elegant or graceful in expression; "an awkward prose style"; "a clumsy apology"; "his cumbersome writing style"; "if the rumor is true, can anything be more inept than to repeat it now? W . Tagalog translator. This awkward anachronism came about when a couple of hundred prefabricated bungalows, built to house workers on an irrigation project in the 1960s, fell into disuse. Lacking social skills, or uncomfortable with social interaction. Translate english tagalog.